Via dit formulier kun je een nieuwe PaTz groep aanmelden. Een PaTz groep bestaat uit 6-10 huisartsen, 2-3 (wijk)verpleegkundigen en een inhoudelijk deskundige (zie checklist start PaTz groep). Vooral bij de start van de PaTz groep adviseren we om eerst met deze disciplines te beginnen. Wijkt de samenstelling van de groep af, neem dan vóór het inschrijven contact op via info@patz.nu

Door het invullen van de gegevens op dit formulier ga je akkoord met het gebruik van deze gegevens voor de doeleinden zoals genoemd in de privacyverklaring en AVG van stichting PaTz.

Over de PaTz groep

Voorzitter PaTz groep
Achternaam

Consulent/Specialist PZ
Achternaam

Toe te voegen deelnemers

Naam Organisatie/Praktijk Telefoon E-mailadres Rol Functie Cons. PZ
Deelnemer toevoegen

 
Aanvraag indienen
Niet alle verplichte velden zijn ingevuld